Joomla Free Template by FatCow Hosting

Új ellenállással fogjunk össze az újfajta fasizmusok ellen!

Hanti Vilmos a FIR elnöke 2015. május 7-én beszédet mondott Moszkvában, a 70. évfordulós megemlékezésen. Lapunk teljes terjedelemben közli Hanti Vilmos beszédét.Hanti Vilmos a FIR elnöke 2015. május 7-én beszédet mondott Moszkvában, a 70. évfordulós megemlékezésen. Lapunk teljes terjedelemben közli Hanti Vilmos beszédét.

 

 

 

 

Új ellenállással fogjunk össze az újfajta fasizmusok ellen!

 

A közel 30 országban több mint 60 tagszervezettel működő 64 éves Ellenállók Nemzetközi Szövetsége, a FIR nevében tisztelettel köszöntöm önöket, s gratulálok e rendkívül fontos tanácskozás megszervezéséhez a fasizmus feletti győzelem 70. évfordulóján!

1945. május 8-án, közép-európai idő szerint 23 órától (de Moszkvában az időeltolódás miatt május 9-én 01 órától) érvénybe lépett a náci Németország  feltétel nélküli kapitulációjáról szóló nyilatkozat. Ezért május 8-án, illetve 9-én ünnepeljük az európai fasizmus felett aratott győzelmet, a Győzelem napját.

Ezzel a nappal befejeződött a borzalom, megnyílt az út Európa demokratikus integrációjához. Nem véletlenül 1985. óta május 9-e az európai egység és a béke ünnepe, Európa-nap is egyben.

A fasizmus fölött aratott nagy győzelem óta eltelt 70 esztendő. Ma még az egykori ellenállók néhányan nagy örömünkre közöttünk vannak. Sajnálatos azonban, hogy az idő múlásával, az egykori ellenállók személyes jelenlétének a csökkenésével az ő példáik egyre kevésbé hatnak a világunkban.

A nagy antifasiszta győzelemért a legnagyobb véráldozatot az egykori Szovjetunió népei hozták, amelyért örök tisztelet illeti meg ezeket a népeket. Az antifasiszta koalíció reguláris hadseregei mellett jelentősek voltak a különféle országokban a lakosság által szervezett partizánegységek fegyveres és politikai ellenállásai, de nem szabad megfeledkeznünk a hátországokról sem, az otthon maradott nőkről, gyerekekről sem, akik segítették a frontkatonákat vagy a helyi partizánokat. Az egykori ellenállóknak, azok utódjainak e nagyszerű ünnepen – ha lehetne – valamennyiüknek személyesen adnám át az Ellenállók Nemzetközi Szövetsége, a FIR megbecsülését, köszönetét, s kérve őket, legyenek büszkék a hősies tettekre, s a jövőben továbbra is munkálkodjanak azon, hogy a nagyszerű emberi helytállások ne felejtődjenek el, s azok példaként szolgáljanak a jelenre is.

A Hitler-ellenes szövetségben szerte a világon közel 70 ország vett részt, s összesen több mint 73 millió katona és civil halt meg. A II. világháború befejezésének 70. évfordulóján a FIR nevében tisztelettel hajtom meg a fejemet a háborúban elpusztult hősök és áldozatok emléke előtt!

Kedves Barátaim!

Az 1970-es évek közepétől kezdett megerősödni az a neoliberális gazdaságpolitika és az a neokonzervatív társadalomfilozófia, amelyeknek következtében a II. világháború után kialakult jóléti államoknak a viszonylag szélesebb rétegeket érintő kedvező hatásai mára jelentősen leépültek, így drasztikusan, sokszor elviselhetetlenségig megnövekedett a társadalmi egyenlőtlenség.

Látnunk kell, a negyedszázaddal ezelőtti politikai váltások a Kelet-európai országokban és az egykori Szovjetunióból alakult új országokban nem hozták el a sokak által remélt eredményeket. A kialakított demokratikusabb keretek önmagukban még nem jelentették az antifasiszta értékek automatikus fölvállalását. A korábban szunnyadó fasiszta gondolatok az emberek sérülékenységére alapozva a gyenge, immunhiányos új demokráciákban könnyedén újból ki tudtak csírázni, s mára több országban már szárba is szökkentek. A Kelet-európai országokra rászabadult vadkapitalizmus jelentősen erősítette az újfajta fasizmusok kialakulásának pozícióit. De nyugaton is kelettel együtt az újfajta fasizmusok erősödéséhez jelentősen hozzájárult a gazdasági válság okozta elszegényedés, az emberek nagy tömegeinek munkanélkülivé, kiszolgáltatottá válása, miközben a legtöbb helyen az emberek érdekeit védeni hivatott szervezetek, így a szakszervezetek is gyengékké váltak.

Az Európai Unió intézményrendszerei bürokratikussá váltak, elidegenedtek az emberektől. Nem képesek kellő hatékonysággal föllépni a jelentősen megerősödött szélsőjobbal szemben.

Egy nagy magyar költő, József Attila úgy írta le, hogy „A Tőke és a Fasizmus jegyesek.” Vagyis a tőke és a fasizmus szerves kapcsolatban állnak egymással, létük egymás erősítésére predesztinált. Mára jelentősen elfordultak a tömegek a baloldali erőktől. Annak gyengeségét egyre eredményesebben használják ki mindazok, akik a társadalmi egyenlőtlenség erősítésében, a gazdasági és társadalmi hatalmuk, a tőkejövedelmük felhalmozásában érdekeltek.

Meggyengültek azon pártpolitikai erők is, amelyek egy igazságosabb társadalom megteremtésében érdekeltek. A szociáldemokrata típusú pártok, amelyek a kapitalizmus létezését elfogadják ugyan, de az emberek érdekében annak jelentős korlátozására, „elkorcsosulásának nyírbálására” hivatottak, rendszerint behódoltak a társadalmi egyenlőtlenségeket mélyítő folyamatoknak, a kommunista típusú pártok pedig sok helyen dogmatikussá, tekintélyelvűvé váltak, gyakorlati tevékenységükben nem tudtak meggyőző sikeres gazdasági alternatívát állítani a kapitalista modellekkel szemben.

Azt tapasztaljuk, hogy a társadalmak hatalmi és gazdasági koncentrálásában érdekelt erők antikommunista retorikájukkal komoly sikereket tudnak elérni. Több európai kormány nem zár le a szélsőjobb irányában, hanem együttműködik velük, engedményeket tesz nekik, miközben saját maguk is csökkentik a sajtószabadságot, a demokratikus jogokat, a szociális vívmányokat, kiüresítik, lejáratják a polgárok előtt a parlamenti demokráciát. Különösen a Szovjetunió utódállamai és az egykori szocialista országok egy részében sikerrel kiáltják ki minden rossz okának, a gazdasági válság felelősének a kommunizmus egyébként igazságosságra, egyenlőségre törekvő ideológiáját, egyenlőségjelent tesznek a kommunizmus és a fasizmus közé. Saját hazámban például a magyar kormány egyre több programot valósít meg a szélsőjobb kottájából, a hitleri Németország mellett harcoló magyar katonákat dicsőíti, megszünteti a II. világháború hőseinek közterületi neveit, tiltja a Vörös Hadsereg, a Felszabadulás utca neveket, egyetlen egy szót sem szól arról, hogy 70 éve Magyarország felszabadult a fasizmus alól.

Tavaly a FIR által szervezett rigai ellentüntetése is kevés volt ahhoz, hogy megakadályozza a lettországi hatóságok által is támogatott megemlékezést,  amelyet a hitleri Waffen SS háborús bűnszervezettel kollaboráló litvánok dicsőítésére szerveznek évről évre.

Mára már odajutottunk, hogy több helyen igazán pofátlanul a „kommunisták” nyakába varrják a II. világháborús borzalmakat, feledve, a kommunisták meghatározó szerepét az antifasiszta koalícióban. Történelemhamisítás zajlik, mind a politikai pártok szintjén, a tankönyvekben, a közbeszédekben. Az antifasiszta ellenállás hősiessége, annak történeti múltja, kiváló személyiségei egyre kevesebbszer jelennek meg a közoktatásban, a közbeszédben, amellyel a jelen antifasiszta ellenállásának a lehetőségei is rendkívül nagymértékben csökkentek. Az egykori antifasiszta ellenálló hősök nevei, szobrai elkerülnek a közterületekről, jobb esetben helyettük semmi, rosszabb esetekben fasiszta, rasszista, antiszemita szereplők kerülnek a helyükre.

A holokauszt megemlékezések többször légüres térben, a történelmi összefüggések bemutatása nélkül, kizárólag a szenvedések tényeiről szólnak, nem használják ki azt a lehetőséget, hogy azokon leleplezzék a fasizmusnak az emberek elpusztításra hajlamos ideológiáját, emlékeztessenek a szélsőjobbnak a történelemben már tapasztalt embertelenségére. Rendszerint nem mutatják be követendő példaként az antifasiszta ellenállás, az antifasiszta koalíció hősiességét, amely megszüntette a borzalmakat, felszabadította a koncentrációs táborokat, megszüntette a gettókat, békét hozott a világra.

Azok a csoportok, amelyek leginkább fenyegetettek a szélsőjobbtól, s így ezért a mai antifasiszta új ellenállás élharcosai lehetnének, sokszor úgy vélik, hogy a szélsőjobbal való együttműködésük eredményes lehet számukra. Talán igen rövid távon átmeneti sikereket elérhetnek ugyan, de tudomásul kell venni, hogy hosszabb távon a szélsőjobbal való együttműködés senki számára nem hozhat eredményeket.

Mindezek után nem csoda, hogy sok ember az egyre inkább megújuló újfajta fasiszta szervezetek szirupos populizmusánál találnak menedéket.

Napjainkban a fasizmus új módszerekkel, új ruhát öltve próbál teret nyerni. Másképpen mutatkozik a Balti országokban, Ukrajnában, Magyarországon, Moldovában, vagy akár Görögországban, Franciaországban. De egészen más módon jelentkezik az iszlámnak nevezett terrorizmus képében, amelynek visszaszorítása legalább akkora kihívást jelent, mint az egykori Hitler ellenes koalíció megszervezése. Az emberiség, Európa precedens nélküli új kihívások előtt áll, amelyek sikeres kezelése csakis az emberi értékeket, az emberi méltóságot tiszteletben tartó erők összefogásával lehetséges.

Különösen hátráltatja a fasizmus elleni mai föllépést, hogy annak veszélyét sok demokrata nem ismeri föl, nem tesz ellene. Nincsenek a kívánt mértékben olyan átfogó európai és nemzeti programok, amelyek a demokrácia, az antifasiszta, az antirasszista mentalitás erősítését meggyőző eredményességgel szolgálják. Ezekre különösen a közoktatási rendszerekben lenne nagy szükség. Sok demokrata előbbre valónak tekinti például a szólás szabadságát az emberi méltóság szabadságánál. Természetesen ha egy vadállatot ketrecbe zárunk, attól még vadállat marad, hosszas szoktatással, neveléssel lehet csak valamelyest megszelidíteni. Így kell lennünk a fasiszta nézetekkel is, amelyek napjainkban leginkább a kirekesztés, az idegengyűlöletet, a burkolt vagy leplezetlen rasszizmus képében jelentkezik, tetézve sok helyen az etnocentrizmussal kevert elvakult szélsőségességgel. Mindezeket a nézeteket a demokratikus közösségeknek karanténba kell zárniuk, el kell szigetelniük, miközben ezen embertelen nézeteket vallókkal szemben folyamatos meggyőző munkával kell élnünk, s számukra minél fiatalabb korukban egy demokratikusabb életút perspektíváját kell nyújtanunk.

Mi a FIR-ben közösen mondjuk: a fasizmus képviselete nem vélemény, hanem bűntett, az emberiség elleni bűntett. A különféle államoknak meg kell védeniük polgáraikat mindenfajta antihumanista, kirekesztő, gyűlölködő eszme korlátlan hirdetésétől. Nem szabad felednünk, először a szavak, utána a tettek következnek.

A háború egy szűk érdekcsoport biznisze, nem szolgálja szélesebb körben az emberek, az emberiség érdekeit. Mi antifasiszták elutasítjuk a háborút! Békét akarunk! De meg kell jegyeznünk, a történelemből azt is jól tudjuk, hogy vannak olyan helyzetek, amikor cselekedni és nem meghunyászkodni kell.

Az Ukrajnában folyó fegyveres konfliktus már eddig is sok ember életét oltotta ki. Az ukrán konfliktusnak van egy olyan vetülete is, amely táptalajt kínál a szélsőséges, nacionalista, neonáci nézetek terjedésének, melyeknek kezelése újabb kihívást jelent az ország demokratikus fejlődése szempontjából.

Felszólítjuk a feleket a megszületett megállapodások megtartására! Mindezek mellett tudomásul kell venni, hogy Ukrajnában igen sokféle ember él, sokféle kulturális és más identitásbeli kötődéssel. Azt képviseljük, hogy ennek a sokszínűségnek a megőrzésével Ukrajna népe a hazai oligarcháktól és a külső beavatkozóktól függetlenül saját maga dönthesse el, mit szeretne a jövőben.

Kedves Barátaim!

A FIR közös cselekvésre hív a fasizmus fölötti győzelem 70. évfordulóján! A világ jobbik énjéhez fordulunk! Új ellenállással fogjunk össze az újfajta fasizmusok ellen! Minden, a Földünkért felelősséget érző ember feladata, legyen akár jobboldali vagy baloldali, hívő vagy nem hívő, hogy küzdjön az újfajta fasizmusok erősödése ellen egy igazságosabb, embertársainkkal szolidárisabb világért, ahol egyes emberek a többségi társadalomból nem rekesztődnek ki azért mert más a bőrszínük, más a kultúrájuk, netán más a nemi identitásuk vagy azért mert szegények.

A 70 évvel ezelőtt Hitler ellenes antifasiszta koalíció bebizonyította, hogy különféle világnézetű emberek össze tudnak fogni. Mi antifasiszták azt várjuk a különféle társadalmaktól, különösen a mai nagyhatalmaktól, hogy érdemben lépjenek föl az újfasizmussal szemben, s azt az egykori szövetségesi szellemben tegyék! Egymást ne kijátszani igyekezzenek, gyakran fölhasználva a szélsőjobbot is saját céljaikra. Legyen az antifasizmus olyan minimum a kapcsolataikban, amely felülír minden érdekkonfliktust. Az antifasizmus képviselete lehet az a közös cél, amelynek talaján megtalálhatják a békés kapcsolatokban rejlő érdeleltségüket.

Ma, amikor igen vékony jégen lépdelünk Földünkön, rá kell jönnünk, hogy az újfajta fasizmusokkal szemben szükséges ismét az összefogás.

Az egykori antifasiszta ellenállók milliói nem azért áldozták életüket hét évtizeddel ezelőtt, hogy mi utódok a mai fasizmus erősödését tétlenül nézzük.

 

Hanti Vilmos

a FIR elnöke

 

 

70 лет мировой исторической победы

Давайте с новым сопротивлением объединяемся президентa Международной Федерации Бойцов Сопротивления против новых видов фашизма!

Выступление Вилмошa Ханты,

(Москва, 7 мая 2015 г.)

 

От имени шестидесяти четырёх летнего Международной Федерации Бойцов

Сопротивления (ФИР), которая работает в около тридцати странах с высше

шестидесятю член-организациями, сердечно приветствую Вас и поздравляю

Вас в связы с организацией этой очень важной конференции на семидесяти

летней годовшине победы над фашизмом!

8-ого мая 1945 года по центральноевропейскому времени 23,00 часа (в

Москве 9-ого мая в один час из-за разницы во времени) заявление о

безоговорочной капитуляции нацистской Германии вступило в силу. Вот

почему мы празднуем победу над европейским фашизмом, День Победы, 8-

ого мая или 9-ого мая. В этот день завершился ужас и открылся путь к

демократической интеграции Европы. Таким образом, это не случайно, что с

1985-ого года 9-oe мая является праздником европейского единства и мира, и

в одновремя и Днём Европы.

Семьдесят лет прошло со дня победы над фашизмом. Мы рады, что несколько

бывших бойцов сопротивления все еще среди нас. Однако, к сожалению их

личное присутствие с течением времени уменьшается, а их опыт и примеры

меньше и меньше влияют в нашем мире.

Народы бывшего Советского Союза принесли наибольщое кровопролитие за

большую антифашистскую победу, за что должно быть вечное уважение этим

народам. Наряду с регулярными армиями антифашистской коалиции, и

вооруженные и политические партизанские отряды сопротивления,

организованные населением в разных странах были значительными, однако

мы не должны забывать и о тыле, о женщинах и детях, оставшихся дома,

которые помогли солдатам на фронтах или местным партизанам. На этом

большом празднике - если можно - я хотел бы лично выразить всем бывшим

бойцам сопротивления и их потомкам признательность и благодарность

Международной Федерации Бойцов Сопротивления (ФИР), прося их, чтобы

гордились со своими героическими поступками и дальше работали над тем

что и в будущем замечательные личные человеческие примеры

сопротивления не были забыты, наоборот они должны служить примером для

современности.

В антигитлеровском союзе около 70 различных стран участвовали во всем

мире, и более 73 миллионов солдат и гражданских лиц погибли в войне. На

70-и летной годовщине окончания Второй мировой войны в Европе от имени

Международной Федерации Бойцов Сопротивления (ФИР) я низко склоняю

голову перед памятью героев и жертв, погибших в войне.

 

Мои дорогие друзья!

С середины семидесятых годов прошлого века неолиберальная

экономическая политика и неоконсервативная общественная философия

начала усыливаться. Последствия этого можно чувствовать сегодня, когда те

благоприятные воздействия всеобщего благосостояния государств

появившихсь после Второй мировой войны достигли относительно более

широких слоёв населения, начали значительно ухудшаться и стали

устаревшими, таким образом социальное неравенство резко возросло и часто

увеличилось до невыносимого масштаба.

Мы должны видеть, что политические изменения, которые произошли 25 лет

тому назад в странах Восточной Европы и в новых государствах бывшего

Советского Союза не полностью принесли ожидаемые результаты.

Сформированные демократические основы не означали, что антифашистские

ценности будут автоматически осуществляться. Основываясь на нижних

инстинктов людей, ранее спящие фашистские мысли были в состоянии легко

прорастать снова в слабом демократии с иммунодефицитом; и во многих

странах они уже расцветают. Навязанный дикий капитализм на страны

Восточной Европы значительно укрепил позиции возникающего нового типа

фашизма. И на Западе также сталкиваются с аналогичными проблемами, как

на Востоке, где финансовый кризис внес существенный вклад в укрепление

радикалных правых сил. В тоже время во многих местах организации,

предназначенные для защиты интересов людей, т.е. профсоюзы ослабились.

Обнищание и большие масштабы безработицы делают людей более

уязвимыми и незащищенными. Органы Европейского Союза стали

бюрократическими и отчуждёными от народа. Они не в состоянии

действовать с необходимой эффективностью против значительно усиленных

радикалных правых сил.

Аттила Йожеф великий венгерский поэт писал, что "капитал и фашизм

обручены". Это означает, что капитал и фашизм в органической связи друг с

другом, их существование предопределено усиливает друг друга.

Сегодня массы значительно отвернулись от левых сил. Его слабость

используется более эффективно теми силами, которые заинтересованы в

укреплении социального неравенства, своей экономической и общественной

власти и накоплении капитала доходов.

Также ослабились те политические партии, которые заинтересованы в

создании более справедливого общества. Партии социал-демократического

характера, хотя признают существование капитализма и предназначены,

чтобы обуздать капитализм и его вырождения, как правило они сдались

тенденциям углубления социального неравенства. Однако коммунистические

партии стали во многих местах догматическими, авторитарными и в своей

практической деятельности были не в состоянии представлять убедительные,

успешные экономические альтернативы противоположные к капитализму.

Мы видим, что силы, заинтересованные в концентрации общественной и

экономической власти могут достичь серьезных успехов с их

антикоммунистической риторикой. Многие европейские правительства не

закрывают в сторону радикальных правых сил, даже сотрудничают с ними и

уступают, в то время как они сами обуздают прессу и свободу слова и

выражения мнений, сокращают демократические правила, социальные

достижения; опустащают парламентскую демократию перед народом.

Особенно в некоторых из государств-преемников бывшего Советского Союза

и бывших социалистических стран идеология коммунизма, стремлящая к

справедливости и равенства была объявлена в качестве основной причиной за

всё зло, ответственностью за экономическый кризис и они положили

приравняющий знак между коммунизмом и фашизмом. В моей стране, в

Венгрии, венгерское правительство выполняет все больше и больше

программ из ноты радикальных правых сил. Оно прославляет венгерских

солдатов сражавшихся на стороне гитлеровской Германии, отменяет имена

героев Второй мировой войны, запрещает уличные имена Красной Армии и

Освобождения в общественных местах, ни слова не скажет о том, что

Венгрия была освобождена 70 лет тому назад от фашизма.

Контрдемонстрация организованa Международной Федерации Бойцов

Сопротивления в прошлом году в Риге была просто не достаточно, чтобы

предотвратить празднование, которое поддерживается латвийскими властями,

из года в год и прославляет тех, кто сотрудничал с гитлеровской военной

преступной организацией, Ваффен СС.

Сегодня мы пришли к тому, что во многих местах действительно бесстыдно

обвиняют коммунистов за ужасы Второй мировой войны, забывая о

решающей роли коммунистов в антифашистской коалиции. Фальсификация

истории происходит на уровне политических партий, в школьных учебниках,

в публичных выступлениях. Героизм борьбы антифашистского

сопротивления, ее историческое прошлое и отличные личности появляются

все меньше и меньше в системе государственного образования и в

общественном дискурсе, таким образом, возможности борьбы сегоднящнего

антифашистского сопротивления в чрезвычайном масштабе снижается.

Имена и скульптуры бывших героев борьбы антифашистского сопротивления

удаляются из общественных мест, в лучших случаях не будет ничего, в

худшем случае они будут заменены фашистскими, расистскими,

антисемитскими личностями.

Воспоминания о Холокосте часто происходят в вакууме без предъявления

исторических взаимосвязей, говорят только о фактах страданий и не

использовуют ту возможность, чтобы представили идеологию фашизма,

склонной к убийству людей, но они должны напомнить бесчеловечность

радикалных правых сил, испытанная уже в истории. Как правило, они не

показывают героизм борьбы антифашистского сопротивления и

антифашистского союза, как последованный пример, который устранил

ужасы, освободил концентрационные лагеря, разрушил гетто, принес мир по

всему миру.

Те группы, которые в основном под угрозой радикальных правых сил и таким

образом они могли быть авангардом борьбы нынешнего нового

антифашистского сопративления, часто так считают, что их сотрудничество с

радикальными правыми силами будет успешным для них. Может быть они

могут достичь временных успехов, но мы должны признать, что в

долгосрочной перспективе сотрудничество с радикальными правыми силами

ни для кого не принесет никаких результатов.

После всего этого не удивительно, что многие люди всё больщей мере найдут

убежище в сладком популизме нового типа фашистских организаций.

В настоящее время фашизм надевает на себя новые методы, чтобы смог

распространиться. Это проявляется по-разному в странах Балтии, в Украине,

в Венгрии, в Молдове или же в Греции и во Франции. Но фашизм также

появляется в совершенно инном виде, а именно в лице терроризма, используя

облик ислама. Mасштаб oбуздания этой проблемы означает такой большой

вызов, как это былa организация бывшего антигитлеровской коалиции.

Человечество стоит перед новыми вызовами, которые могут быть успешно

решены только в сотрудничестве с силами, которые уважают

общечеловеческие ценности и человеческое достоинство.

Действия против фашизма, особенно затрудняются тем, что многие

демократы не признают угрозу неофашизма и не борятся с ней. Нет

комплексных европейских и национальных программ с убедительной

эффективностю, которые служат укреплению демократии и антифашистского

и антирасистского менталитета. Это особенно существенно необходимы в

государственных системах образования. Многие демократы считают свободу

слова более насущной, чем свобода человеческого достоинства. Естественно,

если мы закроем дикое животное в клетку онo останется диким животным;

можно в какой-то мере достичь его привыкания, приручения и воспитания

только в течении длительного процесса. Точно так же мы должны иметь дело

с фашистскими взглядами, которые появляются в облике исключения,

ксенофобии, скрытого и открытого расизма и во многих местах усугубляется

это с подслеповатой экстремальностю со смешанным этноцентризмом.

Демократические общины должны закрыть эти идеи в карантин и

изолировать их, тем временем мы должны продолжать нашу убедительную

работу против исповедующих эти бесчеловечные взгляды и выйти на более

молодых возрастов и показать им перспективу и образ демократической

жизни. Мы, члены Международной Федерации Бойцов Сопротивления

совместно скажем, что представление фашизмa это не мнение, а

преступление, преступление против человечества. Различные государства

должны защищать своих граждан от неограниченной рекламы всех видов

анти-гуманных, исключающих, и злобных идей. Мы не должны забывать, что

действия следуют слова.

Война является бизнесом узкой группы интересов, и она в более широком

кругу не служит интересы людей и человечества. Мы антифашисты

отклоняем войну, мы хотим мир! Но следует отметить, и мы очень хорошо

знаем из истории, что бывают ситуации, когда мы должны действовать, а не

пресмыкаться.

Вооруженный конфликт в Украине уже унёс большое количество

человеческих жизней. Украинский конфликт имеет и такой аспект, который

предлагает плодородную почву для распространения крайне правых,

националистических, неонацистских мыслей и способ разрешения всего этого

означает новый вызов с точки зрения демократического развития страны. Мы

призываем стороны придерживаться договоренностей! Помимо всего этого,

следует признать, что широкий круг людей живёт в Украине с разными

культурными и другими идентичностями, личними приверженностями. Мы

представляем мнение, что сохраняя это разнообразие, народ Украины должен

решать сам, независимо от национальных олигархов и вмешательства извне,

то, что он хотел бы в будущем.

Мои дорогие друзья!

Международная Федерация Бойцов Сопротивления (ФИР) призывает на

совместные действия на 70-и летней годовщине победы над фашизмом.

Мы обращаемся к лучщей душе мира. Давайте объединяться в новой

борьбе сопротивления против новых типов фашизма. Задача для всех нас

и для всех ответственно мыслящих людей - будь то они правыми или

левыми по ориентaции, верующими или неверующими - надо бороться

против усиления новых видов фашизма за более справедливый и

солидарный мир, где некоторые люди не будут исключены из основного

общества, потому что их цвет кожи отличается, у них культурa другая

или обладают другую сексуальную ориентацию или они только бедныe.

70 лет тому назад антигитлеровская антифашистская коалиция доказалa, что

люди с разнообразными взглядами на мир могут присоединиться. Мы

антифашисты ожидаем от различных обществ, особенно от великих держав,

чтобы действовали по существу против нeо-фашизма, и сделали это в духе

бывшего союза. Не стремитесь перехитрить друг друга, часто используя

радикалный правый сил для своих собственных целей. Пусть антифашизм

будет такой минимум в их отношениях, который переписывает весь конфликт

интересов. Представительство антифашизма может быть та общая цель, на

базе которой может быть найден их интерес к мирным отношениям.

Сегодня, когда мы шагаем по очень тонкому льду в нашей Земли, мы должны

понимать, что снова необходимо сотрудничествo против нео-фашизма.

Миллионы бывших бойцов сопротивления пожертвовали своей жизнью

семьдесят лет тому назад не для того, чтобы мы потомки беспомощно и

лениво наблюдали за укрепление сегодняшнего фашизма.