Joomla Free Template by FatCow Hosting

RADNÓTI-DÍJÁTADÓ - HANTI VILMOS KÖSZÖNTŐ BESZÉDE

Lapunk közli a RADNÓTI-DÍJÁTADÓ alkalmával elhangzott köszöntő beszédet, amelyet Hanti Vilmos a MEASZ elnöke tartott meg.Lapunk közli a RADNÓTI-DÍJÁTADÓ alkalmával elhangzott köszöntő beszédet, amelyet Hanti Vilmos a MEASZ elnöke tartott meg.

 

 

 

 

A MEASZ ÁLLÁSFOGLALÁSA AZ MTA KÖZTERÜLETI LISTÁJÁRÓL, 2013 (RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT)

Az MTA állásfoglalást tett közzé Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéseiről, kimerítő jegyzéket készítve a hivatalosan elfogadható, és nem elfogadható történelmi nevekről.  Az MTA állásfoglalása ugyan törvényi felhatalmazáson alapul, mégis széles körben vitát, sokakban nyugtalanságot váltott ki, megint másokban nevetséget keltett egyik-másik tétele. 

A MEASZ tiltakozik a történelmi emlékezet hatalmi kisajátítása ellen!

Az MTA listája megbotránkoztatta az antifasiszta társadalmat: ez a jegyzék száműzi Magyarország köztereiről azok neveit, akik: hősi halált haltak a II. világháború idején a fasiszták elleni harcokban, azokat a neveket, amelyek az antifasiszta ellenállásra utalnak.  Ugyanakkor teret ad a fajvédőkről, antiszemitákról történő köztéri elnevezéseknek. 

Különösen kegyeletsértő a sok százezer elpusztult zsidó és nem zsidó magyar emberre nézve, hogy ezentúl tilos lesz használni köztéri elnevezésként a II. világháború magyarországi hadműveleteinek befejezési napját, a béke első napját jelképező nevet, április 4-ét.  Nem használható ezek után a „felszabadítók” szó sem, pedig Magyarországot, a gettókat a fasizmus alól felszabadították. 

Nem használható a magyarországi zsidóságnak a gettók felszabadulását hozó „Vörös Hadsereg” neve sem. Törölni kell első köztársasági elnökünk, Károlyi Mihály nevét is. Mások mellett törölni kell továbbá a fasiszták ellen föllépő antifasiszta mártír, Ságvári Endre nevét, aki Magyarország hitleri megszállása idején, 1944-ben hősi halált halt.

Az MTA sajnálatos módon segédkezik abban, hogy a politika történelmi kánont határozzon meg, előrevetítve egy orwelli világ árnyékát.  Lesújtónak tartjuk, hogy egy tudós(!) testület részesévé vált e kisajátítási törekvésnek.  A társadalmi emlékezet a politika által, felülről és kívülről nem kikényszeríthető, csak eltorzítható. A MEASZ tagsága a társadalmi párbeszédet romboló politikát elutasítja. Meggyőződésünk, hogy nem lehet más út, mint a partnerség, az egyeztetés és a megegyezésre törekvés: József Attila szavaival “rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk; és nem is kevés”

Kedves Barátaim!

Még az MTA állásfoglalása előtt a Jobbik javaslatára megindult Magyarország első köztársasági elnöke szobrának eltávolíttatása azzal, hogy előbb a díszkivilágítását kapcsoltatták le. Joggal mondjuk, hogy a FIDESZ-KDNP már jó ideje a Jobbik kottájából játszik. Így már saját maga is egyre több jelét mutatja a szélsőjobbra érkezésének. Az utóbbi napokban a Jobbik Szegeden is diadalmaskodhatott. Mint itt mindenki tudja, javaslatára megváltoztatják a szegedi Ságvári gimnázium nevét is.

Kedves Barátaim!

Mi is egyfajta Ságvárik vagyunk. Ságvári Endre hazafiságát abban követjük, hogy mi is föllépünk a rasszizmus minden formája ellen, s nem nézzük tétlenül embertársaink bármilyen kirekesztését. 

Nem nyugszunk bele, hogy szeretett hazánkat behálózza a szélsőjobb mentalitása. Azért küzdünk, hogy legyen újra érték a szolidaritás, kapjon hatékony védelmet a rászoruló, legyen tagja bármilyen kisebbségnek, és /vagy az elszegényedő többségnek.

70 évvel a vészkorszak után, mai viszonyainkban szerencsére nem kell a nyilasok rémtettei és a náci német megszállás, a holokauszt borzalma miatt erőszakot alkalmazni, fegyvert ragadni. De polgári ellenállásunkat nap mint nap ki kell fejtenünk, mert a jelenlegi, velejétől romlott állapotokat nem látjuk reformálhatónak. Csakis egy demokratikus fordulat hozhatja meg számunkra-mindenki számára az élhetőbb, gyűlöletmentesebb életet. Ha nem mozgósítjuk tartalékainkat, elveszünk. Ne legyenek kétségeink! Előbb hőseinket, jelképeinket, temetőinket pusztítják el, utána bennünket fognak ellehetetleníteni.

Az eredményes további közös munkához reményt adnak az utóbbi napok erőteljes Ságvári-pártoló megnyilvánulásai. Mi minden egykori antifasiszta ellenállót tisztelünk. Túl sokan úgy sem voltak, még ha magyarok a diaszpóra miatt 22 országban is harcoltak. Amíg Franciaországban honfitársaink ezért becsületrendet kaptak, itthon a mai hatalomtól megvetést. Ami újdonság végre, hogy Ságvári tekintetében az antifasiszták körében kialakult egy szolidaritáson alapuló szélesebb közmegegyezés.

Olyan, amelyet a MEASZ is régóta képvisel. Nem azt kell nézni, mit mondanak egy antifasisztáról. Hívő-e vagy sem, jobboldali-e vagy baloldali, kommunista-e vagy éppen egykoron fajvédőként indult. Ami mérce számunkra, ami értékét döntően meghatározza, az a humanizmusa, az embertársaiért végzett érdemi tettei. Nem szabad, hogy megtévesszen, megosszon bennünket a buzgó antikommunizmus, amely csak addig tart, amíg nem a saját kommunistáikról van szó.

Kedves Vendégeink!

A nemzetközi antirasszista naphoz kötődő Radnóti Miklós Antirasszista Díj idén 15 éves, amely mára igazán rangos elismeréssé vált. Köszönet ezért az eddigi több mint 240 igazán kiváló díjazottnak, akik, illetve amely szervezetek a díjat minősítik. Idén is igen sok jó jelölt közül nehezen tudtunk választani. Mégis mindenkit arra kérünk, hogy minden év októberéig éljen javaslási lehetőségével, hogy olyanok is itt lehessenek közöttünk, akiket nem mindenki ismer.

Köszönet a szereplőknek, akik évről-évre ügyszeretetből, térítésmentesen vállalják a közreműködést, amellyel jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy egy várva-várt csodát, egy ünnepet élhetünk meg. A  gyűlöletmentesség, a béke, a szeretet ünnepét.

Köszönet médiatámogatóinak is, hisz nélkülük nem jutnánk el az emberekhez. Közülük külön kiemelendő a Népszava, a Klubrádió és az Új Élet.

Köszönet a nagyszerű közönségnek is. Amíg azt a halljuk, hogy az állami ünnepségekre 800 Ft-os óradíjért toborozzák a klakőröket, addig hozzánk 800 Ft-os jegyet vesznek, hogy együtt lehessünk, és azzal is támogatják szervezetünket, amely manapság különösen jelentős antifasiszta tett is egyben.

Nem viccelek. Köszönetet mondok Kövér László parlamenti elnök úrnak is. Ugyan rögtön regnálása kezdetén az akkor még a demokrácia templomából kitiltotta a rasszisták ellen föllépő díjátadásunkat, de azzal megkímélt bennünket attól, hogy egy zavarossá váló helyszínen magunkat is lejáratva igyekezzünk tisztaságot képviselni.

Kedves Barátaim!

Az ilyen díjak a civil létet is erősítik. Igazán örvendetes, hogy a Radnóti-díj sikerét látva talán egy picit a mi hatásunkra is, 15 év alatt több hasonló díj született… 2000-ben, MEASZ elnökké választásom után, amikor előterjesztettem a díjátadás ötletét, annak nevére két javaslatot is tettem. Örülök, hogy a MEASZ elnöksége bölcs döntéssel Radnóti Miklós nevét választotta, amelyet a költő özvegye is meghatott lelkesedéssel üdvözölt.

Végül köszöntöm házigazdánkat, Tóth József polgármester urat és csapatát. Már negyedik éve segítik díjátadásunkat. Úgy érezzük, mára ez az esemény a kiváló kerület szerves részévé vált. Mindenelismerésünk azért, amelyet a XIII. kerületi önkormányzat tagjai az igazán nagyszerű ember, a Radnóti-díjas Sweitzer József főrabbi emlékének a védelmére tettek. Befejezésül kérem, egy perces néma fölállással fejezzük ki mi is tiszteletünket Sweitzer József főrabbi emléke előtt. De legyen ebben a fölállásban a tiltakozásunk is mindenféle rasszista megnyilvánulással szemben, s gondoljunk azokra is, akik 15 év alatt Radnóti-díjasok lettek, de ma már nem lehetnek közöttünk…

 

Hanti Vilmos